Välkommen till Twebcast AB

Dessa villkor beskriver de regler och bestämmelser som gäller för användningen av Twebcast AB:s webbplats.


Twebcast AB är beläget på:
Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm
118 65 Sverige


Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte att använda Twebcast AB:s webbplats om du inte accepterar alla de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning samt för alla avtal: Med "kund", "du" och "din" avses du, den person som besöker denna webbplats och accepterar företagets villkor. "Företaget", "oss", "vi", "vår" och "oss" avser vårt företag. "Part", "parter" eller "oss" avser både kunden och oss, eller antingen kunden eller oss. Alla termer avser erbjudande, acceptans och betalning som krävs för att vi ska kunna bistå kunden på bästa sätt, antingen genom formella möten av bestämd längd eller på annat sätt, i det uttryckliga syftet att tillgodose kundens behov av tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och med förbehåll för gällande svensk lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, ska anses vara utbytbara och därmed avse samma sak.

Cookies

Vi använder cookies. Genom att använda Twebcast AB:s webbplats godkänner du användningen av cookies i enlighet med Twebcast AB:s integritetspolicy.

De flesta moderna interaktiva webbplatser använder cookies för att kunna hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionalitet och användarvänlighet för de personer som besöker den. Vissa av våra affilierade partner/annonseringspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Twebcast AB och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Twebcast AB. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du får visa och/eller skriva ut sidor från https://twebcast.com för ditt eget personliga bruk med de begränsningar som anges i dessa villkor.

Det får du inte göra:

 1. Återpublicera material från https://twebcast.com
 2. Sälja, hyra eller underlicensiera material från https://twebcast.com.
 3. Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://twebcast.com.

Omfördela innehåll från Twebcast AB (såvida inte innehållet är specifikt gjort för omfördelning).

Hyperlänkning till vårt innehåll

 1. Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:
 2. Myndigheter;
 3. Sökmotorer;
 4. Nyhetsorganisationer;
 5. Distributörer av online-kataloger som listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till andra listade företags webbplatser.
 6. Systemwide Accredited Businesses med undantag för ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och grupper för insamling av välgörenhetsmedel, som inte får hyperlänka till vår webbplats.
 1. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge länken är tillgänglig: (a) inte på något sätt är vilseledande, b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.
 2. Vi kan överväga och efter eget gottfinnande godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:
 3. Allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag, t.ex. handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
 4. webbplatser med dot.com-gemenskap;
 5. Föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer, inklusive webbplatser för välgörenhet,
 6. distributörer av online-kataloger;
 7. Internetportaler;
 8. redovisnings-, advokat- och konsultföretag vars främsta kunder är företag, och
 9. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi anser att det är möjligt: (a) länken inte skulle ge en negativ bild av oss eller våra ackrediterade företag (till exempel ska branschorganisationer eller andra organisationer som representerar misstänkta typer av företag, som till exempel hemarbetsplatser, inte tillåtas att länka); (b) organisationen inte har en otillfredsställande historia hos oss; (c) Fördelen för oss av den synlighet som är förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av Twebcast AB och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt är förenlig med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan information på webbplatsen så länge länken är tillgänglig: (a) inte på något sätt är vilseledande, b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du meddela oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@twebcast.com. Ange ditt namn, organisationens namn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och/eller e-postadress) samt din webbplats URL, en förteckning över eventuella URL:er från vilka du avser att länka till vår webbplats och en förteckning över den eller de URL:er på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan länka till vår webbplats på följande sätt:

 1. Genom att använda vårt företagsnamn, eller
 2. Genom användning av den enhetliga resurslokatorn (webbadress) som det länkas till, eller
 3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller det material som länkas till som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Twebcast AB:s logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning om inte ett licensavtal för varumärket föreligger.

Iframes

Utan föregående godkännande och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats vid en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och vår länkpolicy. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats godkänner du att vara bunden till och följa dessa villkor för länkning.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du tycker att någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats är oacceptabel av någon anledning kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men har ingen skyldighet att göra det eller att svara dig direkt.

Vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, men vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt, och vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Ansvar för innehåll

Vi har inget ansvar för innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa och försvara oss mot alla krav som uppstår till följd av eller baseras på din webbplats. Inga länkar får visas på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottsligt, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Ansvarsfriskrivning

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, alla garantier som är underförstådda enligt lag med avseende på tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och/eller användning av rimlig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 1. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskador som beror på vårdslöshet;
 2. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 3. begränsa vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller
 4. utesluta något av vårt eller ditt ansvar som inte får uteslutas enligt tillämplig lag.

Begränsningarna och uteslutningarna av ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke, och (b) reglerar alla ansvar som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen eller i samband med ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive ansvar som uppstår genom avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgade skyldigheter.

I den mån webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt är vi inte ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.