Want to create an event with this feature?
Contact sales
Contact sales

Kontakta oss

Thank you for your interest in our services. Please fill out the form below and one of our representatives will be in touch with you shortly. We look forward to the opportunity to assist you

Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Twebcast chat feature: Live and regular chat options

Twebcast offers both Live and Regular chat options. Regular chat is ideal for smaller audiences and shorter chats, while Live chat can handle larger audiences and high volumes of posts.

Regular chat: Similar to Facebook threads

Twebcast's regular chat feature works similarly to Facebook threads. Users can reply to messages and respond with emojis. Additionally, users can post photos directly in the chat. This chat is ideal for slightly smaller audiences of up to 1000 people and chats that are not open for a very long time.

Live chat: Ideal for large audiences and high volumes of posts

Twebcast's live chat feature is designed to handle large flows of posts for audiences with thousands of viewers. While it does not have as much extended functionality as the Regular Chat feature, it offers the ability to handle high volumes of posts in a short time. The Live Chat feature only keeps the last 20 posts in memory, so as new posts arrive, the first post in memory is deleted. This allows participants' browsers and Twebcast's servers to efficiently handle large amounts of posts.

Chatt

Inga fler bilder för tillfället.

I Twebcast finns det två olika typer av chattar vilka skiljer sig lite åt. De olika versionerna är bra för olika saker.

Normal chatt:

Den vanliga chatten fungerar lite som en facebooktråd. Man kan svara / reply på meddelanden och det går att reagera på inlägg med emojis. Utöver denna basfunktionalitet kan man även öppna upp för bild-inlägg direkt i chatten. Denna chatt lämpar sig bra för lite mindre publiker (upp till 1000 personer) samt för chattar som inte ligger öppna under väldigt lång tid.

Live-chatt:

Denna chattyp kan hantera mycket stora flöden av inlägg men har inte lika utökad funktionalitet. Tänk dig ett snabb flöde av kommentarer som flödar förbi på skärmen, det är en live-chatt. För publiker med tusentals tittare är detta det bästa alternativet. En live-chatt håller endast de cirka 20 senaste inläggen i minnet, så fort det kommer ett nytt så tas det första inlägget i minnet bort. Detta gör att deltagarnas browsers och Twebcasts servrar klarar av stora mängder inlägg på kort tid.

Want to create an event with this feature?

Contact sales

Kontakta oss

Thank you for your interest in our services. Please fill out the form below and one of our representatives will be in touch with you shortly. We look forward to the opportunity to assist you

Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Chatt

Inga fler bilder för tillfället.

I Twebcast finns det två olika typer av chattar vilka skiljer sig lite åt. De olika versionerna är bra för olika saker.

Normal chatt:

Den vanliga chatten fungerar lite som en facebooktråd. Man kan svara / reply på meddelanden och det går att reagera på inlägg med emojis. Utöver denna basfunktionalitet kan man även öppna upp för bild-inlägg direkt i chatten. Denna chatt lämpar sig bra för lite mindre publiker (upp till 1000 personer) samt för chattar som inte ligger öppna under väldigt lång tid.

Live-chatt:

Denna chattyp kan hantera mycket stora flöden av inlägg men har inte lika utökad funktionalitet. Tänk dig ett snabb flöde av kommentarer som flödar förbi på skärmen, det är en live-chatt. För publiker med tusentals tittare är detta det bästa alternativet. En live-chatt håller endast de cirka 20 senaste inläggen i minnet, så fort det kommer ett nytt så tas det första inlägget i minnet bort. Detta gör att deltagarnas browsers och Twebcasts servrar klarar av stora mängder inlägg på kort tid.

Intresse av ett event

Skicka oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig och berättar hur du kan komma igång.

Tack! Din ansökan har skickats!

Vi återkommer till dig via e-post inom kort.
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Build your next event with this feature

Send in your contact and we will help you get started with your first event

Contact sales

Kontakta oss

Thank you for your interest in our services. Please fill out the form below and one of our representatives will be in touch with you shortly. We look forward to the opportunity to assist you

Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.