Want to create an event with this feature?
Contact sales
Contact sales

Kontakta oss

Thank you for your interest in our services. Please fill out the form below and one of our representatives will be in touch with you shortly. We look forward to the opportunity to assist you

Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Live questions & polling for your interactive audience

Vi har ett stort antal olika former av omröstningar, både när det gäller inmatningsmetoder och olika former av resultat. Knappar med ett eller flera svar, bildsvar, rangordning, skalor osv.

Real-time segmentation

Att segmentera resultaten är ett mycket effektivt sätt att se på ett svar från ett nytt eller mer djupgående perspektiv. Ett exempel: I vilken region tycker man mest om hundar? Har man i registreringen fått välja vilken region man tillhör kan man sen på eventet ställa en fråga om ifall man är en hund- eller kattperson i första hand, och sen segmentera resultatet på regioner. Det går att använda data från registreringen eller svar på en annan fråga som segmenteringsbas. Man kan välja att titta på samtliga segment eller filtrera ut ett eller ett antal segment.

Results

I Twebcast är resultat en egen funktion som kan kopplas till en specifik fråga. Det innebär att du kan välja var och hur ett resultat ska presenteras. Kanske vill du inte presentera resultatet i direkt anslutning till frågan? Du kan välja om du vill presentera ett resultat på en skärm i en studio, på en scen eller direkt i deltagarens vy. Eller på flera ställen samtidigt. Var och hur du presenterar dina resultat är helt upp till producenten av evenemanget.

Några speciella funktioner i Twebcast är bland annat:

 • QR response - Answer questions via the app by scanning different alternative QR codes (eg on quizzes, you can’t cheat and help each other out).
 • Matrices - Here you answer by placing a marker in a matrix. The result is displayed as an animated cluster with a weighted average.
 • Scale - Distribute 100% between two different options.
 • “Raise your hand” - With your mobile phone in your hand, you raise your hand to vote yes or no. Just like an old show of hands, but with the difference that you get a real-time result linked to the show of hands. In addition, those the people on stage will get get a nice visual image of the answer - red and green screens glowing in the audience.

Funktioner
Undersökningar

Undersökningar

Inga fler bilder för tillfället.

Vi har ett stort antal olika former av omröstningar, både när det gäller inmatningsmetoder och olika former av resultat. Knappar med ett eller flera svar, bildsvar, rangordning, skalor osv. Allt kan utformas precis som du vill.

Segmentering i realtid:

Att segmentera resultaten är ett mycket effektivt sätt att se på ett svar från ett nytt eller mer djupgående perspektiv. Ett exempel: I vilken region tycker man mest om hundar? Har man i registreringen fått välja vilken region man tillhör kan man sen på eventet ställa en fråga om ifall man är en hund- eller kattperson i första hand, och sen segmentera resultatet på regioner. Det går att använda data från registreringen eller svar på en annan fråga som segmenteringsbas. Man kan välja att titta på samtliga segment eller filtrera ut ett eller ett antal segment.

Resultat:

I Twebcast är resultat en egen funktion som kan kopplas till en specifik fråga. Det innebär att du kan välja var och hur ett resultat ska presenteras. Kanske vill du inte presentera resultatet i direkt anslutning till frågan? Du kan välja om du vill presentera ett resultat på en skärm i en studio, på en scen eller direkt i deltagarens vy. Eller på flera ställen samtidigt. Var och hur du presenterar dina resultat är helt upp till producenten av evenemanget.

Några speciella funktioner i Twebcast är bland annat:

 • QR-svar. Svara på frågor via appen genom att skanna olika alternativs QR-koder (t.ex. vid frågesporter kan man då inte fuska och hjälpa varandra).
 • Matriser. Här svarar du genom att placera en markör i en matris. Resultatet visas som ett animerat kluster med ett vägt medelvärde.
 • Skala. Fördela 100 % mellan två olika alternativ.
 • "Raise your hand". Med mobiltelefonen i handen räcker du upp handen för att rösta ja eller nej. Precis som en gammal  hederlig handuppräckning, men med den skillnaden att du får ett resultat i realtid kopplat till handuppräckningen. Dessutom får de som står på scenen en fin visuell bild av svaret - röda och gröna skärmar som lyser i publiken.

Want to create an event with this feature?

Contact sales

Kontakta oss

Thank you for your interest in our services. Please fill out the form below and one of our representatives will be in touch with you shortly. We look forward to the opportunity to assist you

Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Undersökningar

Inga fler bilder för tillfället.

Vi har ett stort antal olika former av omröstningar, både när det gäller inmatningsmetoder och olika former av resultat. Knappar med ett eller flera svar, bildsvar, rangordning, skalor osv. Allt kan utformas precis som du vill.

Segmentering i realtid:

Att segmentera resultaten är ett mycket effektivt sätt att se på ett svar från ett nytt eller mer djupgående perspektiv. Ett exempel: I vilken region tycker man mest om hundar? Har man i registreringen fått välja vilken region man tillhör kan man sen på eventet ställa en fråga om ifall man är en hund- eller kattperson i första hand, och sen segmentera resultatet på regioner. Det går att använda data från registreringen eller svar på en annan fråga som segmenteringsbas. Man kan välja att titta på samtliga segment eller filtrera ut ett eller ett antal segment.

Resultat:

I Twebcast är resultat en egen funktion som kan kopplas till en specifik fråga. Det innebär att du kan välja var och hur ett resultat ska presenteras. Kanske vill du inte presentera resultatet i direkt anslutning till frågan? Du kan välja om du vill presentera ett resultat på en skärm i en studio, på en scen eller direkt i deltagarens vy. Eller på flera ställen samtidigt. Var och hur du presenterar dina resultat är helt upp till producenten av evenemanget.

Några speciella funktioner i Twebcast är bland annat:

 • QR-svar. Svara på frågor via appen genom att skanna olika alternativs QR-koder (t.ex. vid frågesporter kan man då inte fuska och hjälpa varandra).
 • Matriser. Här svarar du genom att placera en markör i en matris. Resultatet visas som ett animerat kluster med ett vägt medelvärde.
 • Skala. Fördela 100 % mellan två olika alternativ.
 • "Raise your hand". Med mobiltelefonen i handen räcker du upp handen för att rösta ja eller nej. Precis som en gammal  hederlig handuppräckning, men med den skillnaden att du får ett resultat i realtid kopplat till handuppräckningen. Dessutom får de som står på scenen en fin visuell bild av svaret - röda och gröna skärmar som lyser i publiken.

Intresse av ett event

Skicka oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig och berättar hur du kan komma igång.

Tack! Din ansökan har skickats!

Vi återkommer till dig via e-post inom kort.
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Build your next event with this feature

Send in your contact and we will help you get started with your first event

Contact sales

Kontakta oss

Thank you for your interest in our services. Please fill out the form below and one of our representatives will be in touch with you shortly. We look forward to the opportunity to assist you

Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.