Partners

Legimeet

Event consult

Vi erbjuder en säker och lättanvänd produkt för alla typer av formella möten med full interaktivitet för diskussion och omröstning.

‍Legimeetbokas av noterade och onoterade företag samt större föreningar för att hantera virtuella, hybrida och formella möten i rummet. Vi kan hantera hela mötesprocessen från registrering och identifiering av deltagare till avslutat möte eller bolagsstämma.

Vi tar ansvar för mötesprocessen från början till slut:

‍Förberedelser

Registreringssida

Pre voting via digital postal voting

Uppladdning av proxyservrar

Registreringsbevis

‍Försoning‍

Kontroll av behörigheter

Avstämning av registrerade ägare mot aktieboken

Upprättande av preliminär röstlängd och förhandsröstning

‍Liv

Hybridmöte, virtuellt möte eller möte på rummet

Omröstning och dialog i realtid

‍Dokumentation

Omröstningsresultat för mötesprotokoll

SRD II kvitton och bekräftelser

Fullständiga loggfiler

Länk till demo

Twebcast-cases av

Legimeet

Här finns inga case ännu.
Inga objekt hittades.