Cases
Inga objekt hittades.

Digitalize in stockholm

Digitalize i Stockholm är en årlig konferens och mötesplats för globala tankeledare och stigande stjärnor inom akademi, industri, regering och civilsamhälle - alla engagerade i digital transformation.

Digitalisera i Sthlm 2022 eventpage: Digitalizeinsthlm22.se

* Värd och arrangerad av Digital Futures läs mer här
* Hybrid event med 200+ personer på plats och 150 personer online från 34 länder
* På plats på Kista Nod, online via Twebcast plattform och LIVE sändning
* 7 internationella keynote talare (LIVE på plats & online)
* 8 industriella & samhälleliga paneler LIVE på plats (Skanska, Scania, KI, Region Stockholm, IVA, Digital Futures, Stockholms stad, Ericsson) med 40 deltagare (moderatorer och paneldeltagare)
* 7 forskningsgrupper som presenterar cirka 60 Digital Futures-projekt (LIVE på plats och förinspelade videor på Twebcast online-plattform)

Primetec producerade event på uppdrag av Minnesota Communications

En riktigt fantastisk event med stor komplexitet. Stor eloge till alla inblandade!

Använd Twebcast och förbättra dina event

Skicka in din kontaktinformation så hjälper vi dig att komma igång med din första event